Donatie aan student

Hereby we express our sincere appreciation to the Dutch-Bulgarian foundation Stichting Studiefonds Dana
for making a donation of 200 BGN (= 102 EURO)
to
Literate Foundation
with IBAN: BG36UNCR70001523064516 and organization ID number: 177099996, Sofia, Bulgaria

School Miracles is an initiative of Literate foundation which aims to build positive role models for students in low-income communities who prove that hard work and good education can help children accomplish anything, regardless of where they start their journey to success.

Your donation will help reduce the student loan of Andres Norev: a “School Miracles” alumnus who has been part of both: the Career Starter and the Leadership programs.

Hierbij spreken wij onze oprechte waardering uit voor de Nederlands-Bulgaarse stichting Stichting Studiefonds Dana
voor het doen van een donatie van 200 BGN (= 102 EURO)
naar
Literate Foundation
met IBAN: BG36UNCR70001523064516 en ID-nummer van de organisatie: 177099996, Sofia, Bulgarije

School Miracles is een initiatief van Literate Foundation dat tot doel heeft positieve rolmodellen op te bouwen voor studenten in gemeenschappen met lage inkomens die bewijzen dat hard werken en goed onderwijs kinderen kunnen helpen om alles te bereiken, ongeacht waar ze hun reis naar succes beginnen.

Uw donatie draagt bij aan het verminderen van de studielening van Andres Norev: een alumnus van “School Miracles” die deel uitmaakte van beide: de Career Starter- en de Leadership-programma’s.

Geef een antwoord