Over Studiefonds

Stichting Studiefonds Dana (SSD) is in 1999 opgericht met als doel om de toen 12 jarige Yordanka Ivanova Blagoeva, kortweg Dana genoemd, in de gelegenheid te stellen op latere leeftijd haar studies op universitair niveau te kunnen laten volgen. De stichting is opgericht door Gerrit Verhoeven, Betsie Verhoeven, Nico Stoter en Yvonne Bruining, allen goed bevriend met de familie van Dana.

De aanleiding voor de oprichting van een studiestichting is de terugkeer van Dana’s familie, die destijds in Nederland woonde, naar hun geboorteland Bulgarije.

Met dank aan de sponsors van de stichting kon Dana in 2009 afstuderen aan Richmond, the American International University in London. Ze slaagde Cum Laude. In 2012 heeft ze nog haar masters diploma behaald aan het University College London (UCL). Dana zelf maakt inmiddels deel uit van het stichtingsbestuur.

Na het afstuderen van Dana heeft de stichting haar activiteiten aangepast. Er worden nu studiebeurzen verstrekt aan middelbare scholieren in Bulgarije in de vorm van schoolboeken en literatuur.

Sedert 2012 ondersteunt SSD middelbare scholieren in Dimitrovgrad van het Gymnasium voor talen Dr. Ivan Bogorov.

Alle studenten van de groepen 9 tot en met 11 kunnen in aanmerking komen voor een SSD-beurs, mits men heeft deelgenomen aan de jaarlijkse schoolwedstrijden, die door het Bulgaarse ministerie van Onderwijs worden georganiseerd. Deze wedstrijd dient winnend te worden afgesloten.

Daarnaast heeft de stichting op ad hoc basis ook middelbare school- of universitaire studenten gesteund met eenmalige donaties. Hierbij ging het om eenmalige steun om zodoende de lopende studie te kunnen afronden.