Over Studiefonds

Stichting Studiefonds Dana (SSD) is in 1999 opgericht met als doel om de toen 12 jarige Yordanka Ivanova Blagoeva, kortweg Dana genoemd, in de gelegenheid te stellen op latere leeftijd haar studies op universitair niveau te kunnen laten volgen. De stichting is opgericht door Gerrit Verhoeven, Betsie Verhoeven, Nico Stoter en Yvonne Bruining, allen goed bevriend met de familie van Dana.

De aanleiding voor de oprichting van een studiestichting is de terugkeer van Dana’s familie, die destijds in Nederland woonde, naar hun geboorteland Bulgarije.

Met dank aan de sponsors van de stichting kon Dana in 2009 afstuderen aan Richmond, the American International University in London. Ze slaagde Cum Laude. In 2012 heeft ze nog haar masters diploma behaald aan het University College London (UCL). Dana zelf maakt inmiddels deel uit van het stichtingsbestuur.

Na het afstuderen van Dana heeft de stichting haar activiteiten aangepast. Er worden nu studiebeurzen verstrekt aan middelbare scholieren in Bulgarije in de vorm van schoolboeken en literatuur.

Sedert 2012 ondersteunt SSD middelbare scholieren in Dimitrovgrad van het Gymnasium voor talen Dr. Ivan Bogorov.

Alle studenten van de groepen 9 tot en met 11 kunnen in aanmerking komen voor een SSD-beurs, mits men heeft deelgenomen aan de jaarlijkse schoolwedstrijden, die door het Bulgaarse ministerie van Onderwijs worden georganiseerd. Deze wedstrijd dient winnend te worden afgesloten.

Daarnaast heeft de stichting op ad hoc basis ook middelbare school- of universitaire studenten gesteund met eenmalige donaties. Hierbij ging het om eenmalige steun om zodoende de lopende studie te kunnen afronden.

Български превод:

Фондация Stichting Studiefonds Dana (SSD) е създаден през 1998 г. с цел да даде възможност на Йорданка Иванова Благоева, в момента член на тази фондация, да следва обучението си на университетско ниво. Фондацията е основана от Gerrit Verhoeven, Betsie Verhoeven, Nico Stoter и Yvonne Bruining, които са добри приятели на семейството на Йорданка.

Причината за създаването на фондацията е завръщането на семейството на Йорданка, което по това време живее в Холандия, в родната си страна – България.

С помощта и спонсорството на фондацията Йорданка завършва през 2009 г. в Ричмънд, Американският международен университет в Лондон, Cum Laude, и получава магистърска степен от University College London (UCL) през 2012 г.

След дипломирането на Йорданка, фондацията насочва дейността си към предоставяне на стипендии за ученици в България под формата на учебници и учебна литература. Понастоящем SSD подпомага учениците в гимназия в Димитровград в ПЕГ D-r Иван Богоров от 2012 г.

Всички ученици от 9-ти до 11-ти клас имат право на стипендия от SSD, ако са участвали и са се класирали в годишните училищни състезания, организирани от българското Министерство на образованието.

Фондацията също така подпомага ученици от гимназията или студенти с еднократни дарения на ad hoc основа, когато е имало възможност те да отпаднат от училище или университетска програма.