Projecten

„Здравейте, Аз съм Нелина Петрова от 11а клас и искам да Ви благодаря за стипендиите, които давате на отличените ученици на “ПЕГ Д-р Иван Богоров”. Те са особено полезни не само като материален стимул, но и като признание за постигнатите резултати и завоюваните успехи. По този начин ни стимулирате да сме по-отговорни, да се развиваме, да се борим упорито и да не се отказваме. Аз лично, за втора поредна година получих такава стипендия и това ме мотивира да продължавам напред! Благодаря Ви Stichting Studiefonds Dana!“

Nederlandse vertaling:
“Hallo, ik ben Nelina Petrova van de 11e klas en ik wil jullie bedanken voor de studiebeurzen die Stichting Studiefonds Dana toekent aan getalenteerde studenten van de talenschool “Dr. Ivan Bogorov ” in Dimitrovgrad. Het is vooral nuttig, niet alleen als materiële stimulans, maar ook als erkenning van de behaalde resultaten en de behaalde successen. Op deze manier stimuleren jullie ons om verantwoordelijker te worden, ons te ontwikkelen, hard te vechten en niet op te geven. Persoonlijk ontving ik voor het tweede jaar op rij een studiebeurs en dat motiveert me om verder te gaan! Bedankt Stichting Studiefonds Dana! ”