Diensten

Uw donaties zijn super welkom!

Stichting Studiefonds Dana richt zich op jonge studerende mensen in binnen- en buitenland.

Er kunnen zich situaties voordoen dat een student plotseling in een situatie belandt dat verder studeren een belemmering vormt of wellicht onmogelijk wordt.
In voorkomende gevallen kan door het stichtingsbestuur getoetst worden of hiervoor een passende tegemoetkoming kan worden gerealiseerd.
Sinds de oprichting in 2001 zijn diverse studenten op deze wijze verder geholpen.
Te denken valt aan een financiële tegemoetkoming in de studiekosten, maar ook het verzorgen van materiaal in de vorm van vakgerichte boeken of software.
In het afgelopen decennium is veel aandacht gegeven aan studiemateriaal voor leerlingen aan een gymnasium in Dimitrovgrad (BG).

Stichting Studiefonds Dana is een kleine organisatie die dit soort kleine projecten kan behartigen. Het fungeert als het ware als ‘doorgeefluik’.
De organisatie werkt volledig met vrijwilligers en maakt nauwelijks eigen kosten en kan op die manier alle inkomende gelden besteden aan het gestelde doel.
Inkomsten worden gehaald uit onder andere giften van particulieren of bedrijven, donaties, acties en werkzaamheden door vrienden van SSD. Ook komen er gelden binnen uit verhuur van onder andere beeld- en geluidsapparatuur aan evenementen en particulieren.
Als u het fonds wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening IBAN: NL29 RABO 0362591547 ten name van: Stichting Studiefonds Dana. Uw gift wordt goed besteed.
Bij het studiefonds is er een mogelijkheid om een lening aan te vragen voor collegekosten of om studieboeken te kunnen betalen.
Voor reacties, donaties of aanvragen kunt contact opnemen per e-mail.
Op voorhand alvast hartelijk dank voor uw belangstelling.

Inkomsten worden o.a. gegenereerd uit:

Verhuur geluid

De geluidsinstallatie kan gehuurd worden voor allerlei doeleinden. Hij wordt onder andere aangevraagd voor sportwedstrijden in de zaal of openlucht. Tevens wordt er dankbaar gebruik van gemaakt door koren en op tal van feestjes. Op de website van https://fotogizi.nl/geluid/ staat alle informatie.

Donaties

Sinds de oprichting van SSD zijn komen er donatie binnen, waarvan de stichting grotendeels afhankelijk is. Individuele personen, vrienden, maar ook bedrijven dragen het studiefond een warm hart toe. Het levert immers een bijdrage aan een betere wereld. Omdat SSD een relatief kleine organisatie is en draait op uitsluitend vrijwilligers, gaan alle inkomsten direct naar de juiste bestemming.

Ook uw bijdrage is van harte welkom.

Het bankrekeningnummer is: NL29 RABO 0362591547 ten name van Stichting Studiefonds Dana. Alvast hartelijk dank.

Acties

In de loop van de jaren worden er op gezette tijde acties georganiseerd. In 2003 heeft lokale oproep Radio Texel een avond lang aandacht besteed aan dit goede doel. Men kon tegen betaling plaatjes aanvragen en er werden prijsvragen gehouden. Een jaar lang mocht er in het reclameblok een commercial meedraaien.

In 2013 namen twee jonge radiomakers het plan op om een 12-uursuitzending op een speciale locatie te houden. Het werd een enorm succes. Sil van Heerwaarden en Aron Zeeman haalden met hun uitzending BeatsFM-extra maar liefst € 4460,40 op.

Nog meer Acties

Een andere actie loopt eigen continu. Een groentetuin levert vaak meer op dan voor eigen gebruik nodig is. De teveel geteelde groenten en fruit worden in een kraampje verkocht aan passanten. Veel mensen komen speciaal bij deze kraam hun groenten kopen omdat de artikelen 100% biologisch worden geteeld en daardoor gezonder en lekkerder. In het voorjaar is het tijd om allerlei zaadjes in de grond te stoppen. De plantjes worden voor eigen gebruikt doorgekweekt en ook verkocht in het kraampje.