Studiefonds Dana

Welkom bij
Studiefonds Dana

Studiefonds Dana richt zich
primair op jonge studenten die
graag hun studieplannen willen realiseren en hierbij soms een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
Donaties hiervoor kunt u storten op IBAN: NL29 RABO 0362591547
Ten name van:
Stichting Studiefonds Dana